Việc nhỏ, tâm thế lớn

Họ làm những việc nhỏ như vậy với một tâm thế lớn.

Họ, làm miết làm riết từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những công nhân ấy, chẳng phải là chủ nhân của đất nước, cũng chẳng phải là “chúa tể của những chiếc vòng kim cô trên đầu”, (hay chúa nhẫn). Họ chỉ là những người làm thuê cho con cái họ, cháu chắt họ, một cách hạnh phúc rạng ngời!

Bởi, họ đã thoát khỏi cái vòng ma quỷ ấy từ lâu lẳm lâu lắm rồi, chuyện không bàn xuể, hoặc tại may mắn hoặc do nỗ lực.

“Chính quyền của dân, do dân, vì dân sẽ không lụi tàn khỏi mặt đất.”  (Trích “Diễn văn Gettysburg”, tháng 11/1863 của Tổng thống Abraham Lincoln.

Tự dưng, lòng càng thấy xem thường cái cách đạo Diễn văn mà chẳng thèm trích dẫn nguồn gốc ấy. Có lẽ, vì bận nghĩ lớn miết riết  mà quên đi việc nhỏ.

Một nỗi buồn không nhỏ…

Việc nhỏ, tâm thế lớn, của những con Người vô danh
Việc nhỏ, tâm thế lớn, của những con Người vô danh

P/s: Party chia tay, ngồi nghe lõm bõm chữ đực chữ cái chuyện váy-đầm-dò-đùi vào cuối ngày, cuối tuần, đầu tháng, giữa năm con dê…

Advertisements
Việc nhỏ, tâm thế lớn